Informationer om ejendommen, bestyrelsen og god fondsledelse

Ejendommens stamdata

Ejendommen er opført i 1930, har 100 boliger og er beliggende Arendalsgade 5-11, Hardangergade 3-5 og Livjægergade 12.

Bestyrelsesmedlemmer

Tabita Lotte Rachlitz, bestyrelsesformand, statsautoriseret revisor
Indtrådt i bestyrelsen i 2017
Seneste valg til bestyrelsen 2021
Udløb af aktuel valgperiode 2023

Rasmus Juvik, bestyrelsesmedlem, advokat
Indtrådt i bestyrelsen i 2021
Seneste valg til bestyrelsen 2021
Udløb af aktuel valgperiode 2022

Robert Holm Jensen, bestyrelsesmedlem, teamkoordinator
Indtrådt i bestyrelsen i 2005
Seneste valg til bestyrelsen 2020
Udløb af aktuel valgperiode 2021

God fondsledelse

Bestyrelsen ønsker at udøve god fondsledelse efter principper, der sikrer størst mulig professionalisme, åbenhed og transparens, hvad angår fondens ledelse og beslutninger. Fonden Arendal har behandlet anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse og følger langt de fleste af anbefalingerne. For de få anbefalinger, som ikke umiddelbart følges, gives en forklaring herpå. Redegørelsen udgør en del af ledelsesberetningen i fondens årsrapport. En samlet gennemgang af anbefalingerne, som fonden følger og forklarer kan ses her.

Tidligere behandlinger af anbefalingerne

Bestyrelsen har også tidligere behandlet anbefalingerne fra Komiteen for god Fondsledelse. Se fondens lovpligtige redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a her: